Rynek gazowy w Polsce to naprawdę ciekawy temat. Warto bliżej się przyglądnąć temu zagadnieniu

Jak wygląda rynek gazowy w naszym kraju, co jest ważne, o czym należy wiedzieć. To tak faktycznie obszerny temat więc ażeby go zrozumieć trzeba przeanalizować różnego rodzaju aspekty. Powinniśmy rozpocząć od tego, że działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym w naszym kraju jest zdominowana przez przedsiębiorstwo PGNiG S.A.

Gaz ziemny
Author: RustyClark (hottnfunkyradio.com)
Source: http://www.flickr.com
Do tej firmy przynależy około 98% rynku. Pomimo naprawdę znacznego poziomu koncentracji wynikającego z wysokiego miejsca PGNiG, na rynku detalicznym znajduje się określona liczba podmiotów, jakich całkowity udział stanowi około 2%. Tych kilkadziesiąt przedsiębiorstw prowadzi działalność polegającą na sprzedaży gazu ziemnego który jest kupowany od PGNiG S.A. odbiorcom końcowym. Przeważająca większość przetransportowuje zakupione paliwo za pośrednictwem własnych, lokalnych sieci dystrybucyjnych - www.handen.pl/pl/firma.html.

Gaz jest oferowany przy wykorzystaniu polskiego odcinka gazociągu tranzytowego nazwanego „Jamał-Europa” który ma długość 685 km, służącego do przesyłu gazu ziemnego do Niemiec, a również do realizacji dostaw gazu ziemnego do Polski przez dwa punkty dostaw, są zlokalizowane we Włocławku i Lwówku. W zakresie magazynowania rzeczywiście sto procent pojemności podziemnych magazynów gazu jest w posiadaniu PGNiG S.A. Spółka może udostępnić niezbyt dużą część pojemności magazynowej na rzecz Gaz-System S.A., z powodu wykonywania przez to przedsiębiorstwo działalności operatora systemu przesyłowego. Kolejna część pojemności jest wykorzystywana na potrzeby własne PGNiG S.A (klik!).

Analizując rynek sprzedaży detalicznej paliwa gazowego w stosunku do grup odbiorców, trzeba wskazać, że najbardziej liczną z nich stanowią domy prywatne. Jednak udział tej grupy odbiorców w wolumenie sprzedaży wynosi tak naprawdę około trzydziestu procent.

Najbardziej pokaźny udział w sprzedaży gazu ziemnego zalicza się pośród odbiorców przemysłowych, wśród których dominujące są wielkie zakłady przemysłu azotowego i rafineryjnego i przedsiębiorstwa petrochemiczne. PGNiG S.A. sprzedaje również gaz do OGP Gaz-System S.A. oraz operatorów systemów dystrybucyjnych należących do GK PGNiG S.A.. Przedsiębiorstwa operatorskie wykorzystują takie paliwo na swoje potrzeby oraz bilansowania systemu.

Jak więc widać, chociaż struktura takiego typu zdawać się może dosyć zawiła to jednakże wnioski są dosyć jasne. Gospodarstwa domowe korzystają mniej niż wielkie firmy przemysłowe, a na rynku tak naprawdę panuje wielki monopolista, który może kontrolować cały rynek.